Кратък фирмен профил

Бяла лястовица АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
бул. 25 септември 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124051367
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 20.06.2018 
Предмет на дейност: Вътрешно и външно-търговска дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна дейност, производство на селскостопанска продукция и други стоки с цел продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
09.08.2010: Бяла лястовица АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
25.06.2008: "Добрички панаир"-АД да увеличи капитала си от 899 000 лева на 1...
31.08.2005: До октомври ще бъде готов техническият проект на бъдещия...
30.08.2005: Международният панаир "Селското стопанство и всичко за него"...
28.03.2005: Изложбен комплекс ще строи "Добрички панаир" АД. За целта...
10.09.2004: Съветът на директорите на "Бяла Лястовица" - АД, Добрич, на...
28.10.2003: Съветът на директорите на "Бяла лястовица" - АД, Добрич, на...
13.08.2002: Съветът на директорите на "Бяла лястовица" - АД, Добрич, на...
31.08.2001: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.05.2001: Съветът на директорите на "Бяла лястовица" - АД, Добрич, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 517 пъти
[2016: 165, 2015: 24, 2014: 31, 2013: 63, 2012: 123, 2011: 96, ... ]