Кратък фирмен профил

Алкомет АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
Втора индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 837066358
Капитал (лв.): 17 952 959
 
 
 

Отрасъл: Производство на алуминий и алуминиеви сплави
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на алуминиев прокат, изделия от алуминий и алуминиеви сплави, проучвателна и проектанска дейност, услуги за населението, търговия в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 67   стр.    
16.09.2019: Най-големите компании в металургията: Здрави, но сред глобални...
11.09.2019: II. Преразглеждане на базата на BGBX40 Изваждат се следните...
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
29.08.2019: Алкомет АД-Шумен (6AM) Алкомет АД-Шумен представи тримесечен...
20.08.2019: Алкомет – Растеж, качество и иновации Алкомет АД е най-големият...
30.07.2019: Алкомет АД-Шумен (6AM) Алкомет АД-Шумен представи тримесечен...
18.06.2019: Общото събрание на "Алкомет" одобри 0.15 лв. дивидент на...
17.06.2019: Алкомет АД-Шумен (6AM) На проведено на 14.06.2019 г. ОСА на...
17.06.2019: Алкомет АД-Шумен (6AM) На проведено редовно ОСА от 14.06.2019...
17.06.2019: Акционерите на Алкомет гласуваха по-нисък дивидент Акционерите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 499 пъти
[2016: 1 702, 2015: 425, 2014: 295, 2013: 590, 2012: 1 426, 2011: 1 089, ... ]