Кратък фирмен профил

Алкомет АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
Втора индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 837066358
Капитал (лв.): 17 952 959
 
 
 

Отрасъл: Производство на алуминий и алуминиеви сплави
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.06.2018  Предстоящо - 22.02.2019 
Предмет на дейност: Производство на алуминиев прокат, изделия от алуминий и алуминиеви сплави, проучвателна и проектанска дейност, услуги за населението, търговия в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 64   стр.    
15.02.2019: Алкомет АД-Шумен (6AM) Дружеството уведомява за вписани на...
04.02.2019: "Алкомет" отчита лек ръст на приходите и спад на печалбата за...
01.02.2019: Алкомет АД-Шумен (6AM) В дружеството е постъпило Уведомление за...
31.01.2019: Алкомет АД-Шумен (6AM) Алкомет АД-Шумен представи тримесечен...
16.01.2019: ПрайсуотърхаусКупърс Одит ООД е отказал да одитира Алкомет...
15.01.2019: Алкомет АД-Шумен (6AM) В БФБ АД са постъпили допълнителни...
04.01.2019: Алкомет АД-Шумен (6AM) В БФБ АД са постъпили материали за...
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
30.11.2018: Алкомет АД-Шумен (6AM) Алкомет АД-Шумен представи тримесечен...
06.11.2018: "Алкомет" АД гр. Шумен отчита спад от 7% на количеството...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 132 пъти
[2016: 1 335, 2015: 425, 2014: 295, 2013: 590, 2012: 1 426, 2011: 1 089, ... ]