Кратък фирмен профил

Алкомет АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
Втора индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 837066358
Капитал (лв.): 17 952 959
 
 
 

Отрасъл: Производство на алуминий и алуминиеви сплави
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.06.2017 
Предмет на дейност: Производство на алуминиев прокат, изделия от алуминий и алуминиеви сплави, проучвателна и проектанска дейност, услуги за населението, търговия в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 60   стр.    
08.11.2017: Българската металургия се поздрави за ръста на производството и...
07.11.2017: Нетните приходи от продажби за първото полугодие на 2017 г. на...
03.11.2017: "Алкомет" отчита по-големи продажби, но спад на печалбата...
01.11.2017: Алкомет АД-Шумен (6AM) Алкомет АД-Шумен представи тримесечен...
10.10.2017: "Алкомет" и "Химимпорт" влязоха в топ 3 по ръст на пазарната...
13.09.2017: Най-големите компании за метали: Под натиска на ниските...
11.09.2017: БФБ-София уведомява, че поради допусната грешка в алгоритъма,...
01.09.2017: Приходите на "Алкомет" нарастват с над 12% Шуменският...
30.08.2017: Алкомет АД-Шумен (6AM) Алкомет АД-Шумен представи тримесечен...
02.08.2017: Алкомет АД отчита 33,51% спад на нетната печалба на годишна база...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 576 пъти
[2016: 779, 2015: 425, 2014: 295, 2013: 590, 2012: 1 426, 2011: 1 089, ... ]