Кратък фирмен профил

София Строй АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121886497
Капитал (лв.): 436 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 14.06.2019 
Предмет на дейност: Архитектурно-строителна и инвеститорска дейност, както и всякакви други дейности, разрешени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
20.04.2010: София Строй АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.04.2008: Съветът на директорите на "София строй" - АД, София, на...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.04.2007: Съветът на директорите на "София строй" - АД, София, на...
02.05.2006: Съветът на директорите на "София строй" - АД, София, на...
12.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
13.05.2005: Съветът на директорите на "София строй" - АД, София, на...
23.06.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.05.2004: Съветът на директорите на "София строй" - АД, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 775 пъти
[2016: 291, 2015: 51, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 191, 2011: 39, ... ]