Кратък фирмен профил

Гама проект АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Орловска 164, п.к.111
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107052246
Капитал (лв.): 130 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини за обработка на метал
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.10.2018 
Предмет на дейност: Научноизследователска, патентна, инженерингова, производствена и търговска дейност в областта на уредо-строенето, системи за навигация, микропроцесорни системи за управление, специализирано технологично и инструментално оборудване.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
15.03.2011: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 165,...
30.08.2010: Гама проект АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
20.10.2009: Гама проект АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
08.06.2009: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
24.03.2009: Гама проект АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
26.02.2008: Съветът на директорите на "Гама проект" - АД, Габрово, на...
25.09.2007: Съветът на директорите на "Гама проект" - АД, Габрово, на...
27.04.2007: Съветът на директорите на "Гама проект" - АД, Габрово, на...
25.07.2006: Съветът на директорите на "Гама проект" - АД, Габрово, на...
16.05.2006: Съветът на директорите на "Гама проект" - АД, Габрово, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 434 пъти
[2016: 267, 2015: 86, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 265, 2011: 210, ... ]