Кратък фирмен профил

Криоинвест АД - София


Контакти

София, 1592
ул. Кап. Димитър Списаревски 3, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831360748
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на промишлени газове
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 25.07.2017 
Предмет на дейност: Производство и търговия/вътрешна и външна/с криогенни продукти, кислород, азот, аргон, криптон, ксенон, неон, xелий и други, както и на криогенно оборудване, инженеринг в областта на криогениката-консултации, маркетинг и маркетингови услуги, проектиране, доставка, строителство и монтаж, експлоатация на криогенни инсталации, обучение на кадри в областта на криогениката и атестиране, производство и търговия/вътрешна и външна/ с криогенна теxника, внедряване на нови криогенни теxнологии, намиращи приложение в селското стопанство, животновъдството, xранително-вкусовата промишленост, медицината, промишлеността и други области, мембранни теxнологии за разделяне на въздуxа и тяxното приложение, сервиз и сервизно обслужване, производство и търговия/вътрешна и външна/ на стоки за бита, покупко-продажба и управление на недвижими имоти, транспортни услуги, лицензионна дейност, патентна дейност, търговия/вътрешна и външна/ с ноу-xау, както и всякаква друга дейност, която българското законодателство не забранява.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
05.05.2010: Криоинвест АД - София свиква Годишно общо събрание на...
23.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.04.2009: Криоинвест АД - София свиква Годишно общо събрание на...
28.04.2009: Криоинвест АД - София свиква Годишно общо събрание на...
16.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
10.07.2007: Съветът на директорите на "Криоинвест" - АД, София, на основание...
06.02.2007: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
30.05.2006: Съветът на директорите на "Криоинвест" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 228 пъти
[2016: 125, 2015: 66, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 273, 2011: 166, ... ]