Предстоящи общи събрания
Дружества търгувани на БФБ - София
Покажи всички общи събрания

23.10.2018


 Голд Инвестмънт Груп АД - София
 ТК ХОЛД АД - София

24.10.2018


 Тексим банк АД - София
 Джи Пи Ес контрол ЕАД - София

25.10.2018


 Билборд АД - София
 Старком холдинг АД - Етрополе

29.10.2018


 Еврохолд България АД - София
 Делта кредит АДСИЦ - София

30.10.2018


 235 Холдингс АД - София