Предстоящи общи събрания
Дружества търгувани на БФБ - София
Покажи всички общи събрания

25.04.2018


 Гипс АД - Кошава

26.04.2018


 Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ - Варна

27.04.2018


 Арко Фонд за недвижими имоти АДСИЦ - София
 Торготерм АД - Кюстендил
 Декотекс АД - Сливен

30.04.2018


 Ризърв Кепитал АДСИЦ - София [Ликвидация]
 Синтетика АД - София
 Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София