Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

11.11.2019


 235 Холдингс АД - София
 Авангардстрой ЕАД - София
 Авеста трейд АД - София
 Граммер АД - Трудовец
 Ай Ти Еф Груп АД - София
 Волф АД - София
 Българска индустриална и търговска корпорация АД - Враца
 Лайпциг 2000 АД - Пловдив

12.11.2019


 Пътстройинженеринг АД - Враца
 Стройинвест холдинг АД - София
 Технострой Ин АД - София

13.11.2019


 Евро Алианс Геотехника АД - София

14.11.2019


 Бул Инс АД - София
 Клеърмонт АД - София
 Комплект АД - Пловдив
 Свободна зона АД - Пловдив
 Светлина АД - Сливен

15.11.2019


 Агропласмент-92-В АД - Варна
 Аптечно Пловдив АД - Пловдив
 Лайпциг-91 АД - Пловдив
 Климатехника АД - София
 Полигруп холдинг АД - Бургас
 Пенсионно осигурително дружество Топлина АД - София
 Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ - София
 Холдинг Нов век АД - София
 Д Транс АД - Варна

16.11.2019


 Мак Турс АД - Благоевград

17.11.2019


 Солинекс АД - Петърч

18.11.2019


 Велина АД - Велинград
 Републикаконсерв АД - Свищов
 Първа инвестиционна банка АД - София
 Соларпро Холдинг АД - София
 Северкооп Гъмза Холдинг АД - София
 Септона България АД - Русе
 Хидрострой АД - София
 ФМЦ АД - София [Ликвидация]
 Домат АД - Джулюница