БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 15.02.2019

 
15.02.2019 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент