БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.10.2018

 
17.10.2018 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент